Plaatselijke regels

PLAATSELIJKE REGELS ZOALS VERMELD OP DE SCOREKAART

 Plaatselijke regels per augustus 2023


*  Tijdelijke plaatselijke regels staan op de website en het mededelingenbord van de H&R Cie.
*  Grond in bewerking aangegeven door blauwe paaltjes en/of blauwe lijnen wordt beschouwd als verboden speelzone en moet worden ontweken volgens regel 16.1f
*  Jonge aanplant voorzien van blauw lint wordt geacht een vast obstakel te zijn en moet worden ontweken zoals omschreven in Regel 16.1f
*  Ecologische zone’s (permanent of tijdelijk) worden aangegeven door middel van blauwe paaltjes met groene kop bij GUR of rode paaltjes met groene kop bij een hindernis. Deze zones mogen niet worden betreden, ook niet voor het oppakken van de bal. (zie *)
*  Vaste obstakels zijn alle paden en wegen, de houten traptreden in bunkerranden en de houten afstandspalen die 100 (1x-), 150 (2x-) en 200m (3x witte rand) aangeven
*  Alle niet gemarkeerde greppels en slenken zijn algemeen gebied.
*  Hole 13: de rood gemarkeerde hindernis, links halverwege hole 13, strekt zich uit tot en met het Pingomeer
*  Droppings zones:
Als een bal in de hindernis ligt links van H8, recht achter, of rechts achter de green van H14 of achter de green van H15, waarbij de bal tussen de met zwarte band gemarkeerde rode palen de grens van de hindernis is gepasseerd of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
- ontwijken volgens Regel 17.1
- als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone (binnen 2 stoklengte vanaf de oranje paal) droppen.
Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).
*) Toelichting:
Ecologische zone’s
Ter verbetering van de baan kunnen er gebieden zijn die permanent of tijdelijk verboden speelzones zijn die niet mogen worden betreden. Bij hindernissen kunnen er brede oevers zijn met een golvende grenslijn die kwetsbaar kunnen zijn en blijven.
Hoe worden de verboden speelzones die niet mogen worden betreden gemarkeerd?
Bij grond in bewerking: blauwe paaltjes met groene koppen
Bij hindernis: rode paaltjes met groene koppen
Tijdelijke plaatselijke regel ingaande 25 april 2023
1. Een gebied gemarkeerd door middel van blauwe paaltjes met groene kop is een verboden speelzone in een abnormale baanomstandigheid die niet mag worden betreden De belemmering moet worden ontweken volgens regel 16.1 (Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone in een abnormale baanomstandigheid). Dus zonder strafslag.
2. Een hindernis gemarkeerd door middel van rode paaltjes met groene kop is een verboden speelzone in een rode hindernis die niet mag worden betreden. De belemmering moet worden ontweken volgens Regel 17.1e. (Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone in een hindernis). Dus met 1 strafslag.
NB: Daar waar de natuurlijke grens tussen bestaande begroeide oever en al of niet ingezaaide aarde een golvend verloop heeft en niet overal is gemarkeerd door middel van rode paaltjes met groene kop of een rode lijn, moet deze natuurlijke grens als grens van de hindernis worden beschouwd.


 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

 

WINTERREGEL (PLAATSEN) GAAT 1 NOVEMBER IN EN STOPT OP MAANDAG 15 APRIL 2024.

 

Als de bal van een speler in een deel van het algemeen gebied ligt dat op fairwayhoogte of lager gemaaid is, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal opnemen en schoonmaken dan wel de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in een zone waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Deze zone waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

•          Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal

•          Afmeting van het gebied gemeten vanaf referentiepunt: 15 cm vanaf het           referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

o          deze zone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en

o          deze zone moet in het algemeen gebied zijn.

 

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a (2 strafslagen)

 

Verkorte vorm van deze regel:

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager op alle holes, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm vanaf de oorspronkelijke ligging van de bal en niet dichter bij de hole.

 

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel geldt tot uiterlijk 1 mei 2024 of zoveel eerder als naar het oordeel van de H&R Commissie mogelijk is.

 

De Handicap & Regel Commissie

1 november 2023

 

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 1 februari 2024

A.     Schade door (rups)bandensporen

  1. De diepe karrensporen en de beschadigingen in het algemeen gebied door werkzaamheden mag u als abnormale terreinomstandigheid beschouwen en ontwijken volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

  1. B.     Schade door werkzaamheden in verband met bomenkap

Gebieden met losse aarde in het Algemene Gebied, als gevolg van werkzaamheden na bomenkap en uitfrezen van stobben en daarop gevolgde grondaanvulling zijn grond in bewerking (ook als dat niet is aangegeven door middel van blauwe lijn) waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als het alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

  1. C.     Schade door verwijderen onkruid op kort gemaaid gras (fairway hoogte of lager) in algemeen gebied en het herstel door middel van met graszaad verrijkte aarde

Gebieden in het algemeen gebied waar onkruid uit het kort gemaaid gras is verwijderd en met graszaad grond is aangevuld dan wel opkomend gras nog kwetsbaar is moeten als grond in bewerking worden beschouwd en kunnen door het grote aantal niet apart gemarkeerd worden. Deze gebieden hoe klein ook moeten ontweken worden volgens regel 16.1b

  1. D.     Schade door kraaien en dassen

In het Algemene Gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door pikkende kraaien  en gravende dassen grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1 (Ontwijken van abnormale baanomstandigheden met inbegrip van vaste obstakels).

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen/verlies van de hole).

H&R Commissie, 1 februari 2024

 

                                                        

Tijdelijke Plaatselijke regel ingaande 28-03-2024

In verband met de reconstructie van de fairwaybunker en de omgeving van de green van Hole 10 zijn er graszoden gelegd, waardoor gedurende enige tijd de naden van deze zoden een belemmering van het spel kan veroorzaken. Om die belemmering te ontwijken wordt de volgende tijdelijke plaatselijke regel van kracht.

Naden van graszoden

Als de bal van een speler op of tegen een naad van graszoden ligt of als de naad een belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler:

a)     Bal in algemeen gebied: de speler mag de belemmering ontwijken volgens regel 16-1b.

b)     Bal op de green: de speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1d.

Echter, er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Alle naden in het gebied waar graszoden zijn gelegd worden beschouwd als dezelfde naad. Dat betekent dat als een speler last heeft van een belemmering door een naad na het droppen van de bal, de speler moet handelen volgens regel 14.3c (2) zelfs als de bal binnen één clublengte van het referentiepunt tot stilstand komt.

Straf voor spelen van bal van verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14-7a (2 strafslagen).

H&R Commissie, 27-03-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag ontvang ik meer informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, te bereiken via e-mail secretariaat@nngcc.nl of telefonisch 050-4062004.

Contact opnemen

Golfles aanvragen

Leuk dat je wilt lessen. Neem contact met ons op en we gaan z.s.m wat inplannen.

Contact opnemen

Welkom!

Fijn dat u bij ons wilt komen golfen, we ontvangen u graag.

 

 
Neem contact op met het secretariaat om een starttijd te reserveren. Geeft u even aan of het om een 9 of 18 holes ronde gaat?

 

050 - 406 2004 |  secretariaat@nngcc.nl

Reservering aanvragen
Datum en tijdstip

Voorspelen competitie

U kunt bij ons voorspelen op basis van de volgende voorwaarden.

 

 

  • Op basis van wederkerigheid, het gereduceerde tarief van € 40,- is dan van toepassing
  • 1e teams van de standaardklasse spelen gratis
  • Geen wederkerigheid? Dan zijn de reguliere tarieven van toepassing
Reservering aanvragen
Datum en tijdstip